Om Advokatfirman Arxis

Advokatfirman Arxis lämnar kvalificerad juridisk rådgivning inom fastighetsrätt och offentlig upphandling och frågor som sammanhänger med dessa områden. Klienterna kommer från olika branscher och utgörs av fastighetsägare, inkluderat bostadsrättsföreningar, konsultföretag och detaljhandelsföretag, allt från rikstäckande till lokala, samt statliga myndigheter och verk.

Advokatfirman Arxis arbetar effektivt med snabb återkoppling och hög tillgänglighet. Arbetsmetoden är densamma som för allt annat gediget hantverk, det vill säga att ett väl utfört förarbete leder till ett gott resultat. Det uttalade syftet är att alltid lämna Lönsamma Råd, vilket betyder att målsättningen är att ett uppdrag skall vara lönsamt och leda till förbättring.

Engagemang

En advokat är en rådgivare som värnar sin uppdragsgivare – sin klients – intressen, och ingen annans. En advokat är alltid lojal med klienten, tar inte uppdrag om det finns intressekonflikter och har lagreglerad tystnadsplikt för allt som rör klienten och uppdraget. Ett hängivet och fullständigt engagemang tillsammans med rätt kunskaper gör Advokatfirman Arxis till ett naturligt val av rättslig rådgivare.

”Juridik är som fastigheter, på en solid grund bygger man framgång.”
– Advokat Christian Senyk

Kvalificerad rådgivning

Framförallt inom följande områden lämnar Advokatfirman Arxis kvalificerad rådgivning

- Fastighetsrätt
- Kommersiell lokalhyresrätt
- Bostadsrätt
- Offentlig upphandling
- Domstolsprocesser och tvistelösning