Verksamhetsområden

Advokatfirmans verksamhet kretsar framförallt kring fastigheter och de juridiska frågor som kan uppkomma för fastighetsägare, inkluderat bostadsrättsföreningar, och för lokalhyresgäster.

Kvalificerad rådgivning och biträde lämnas främst inom följande områden:

  • Fastighetsrätt
  • Kommersiell lokalhyresrätt
  • Bostadsrätt och föreningsrätt
  • Offentlig upphandling
  • Avtalsrätt
  • Skadeståndsrätt
  • Tvister och förhandlingar
  • Processer i domstol och hyresnämnd

Advokatfirman Arxis arrangerar också kurser och utbildningar.