Bostadsrättsföreningar

Advokatfirman Arxis har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med bostadsrättsföreningar. Arxis har alltid en bra lösning för din förening!

Här följer några exempel på uppdrag:
Avtalsskrivning, t.ex. upplåtelseavtal och lokalhyresavtal
Vindsupplåtelser och råvindsavtal
Andelstalberäkningar
Balkongprojekt
Stadgeändringar
Kapitaltillskott och insatsändringar
Sammanslagning och delning av bostadsrätter
Ekonomisk plan
Hjälp eller ombud vid förhandlingar
Ombud i domstol och hyresnämnd
Ordförande på stämma
Granskningsman
Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt
Likvidationer (s.k. friköp)