Lokalhyresrätt

Avtal om förhyrning av lokaler löper ofta på lång tid och omfattar ofta stora belopp. Lagstiftningen är svårtillgänglig, kräver stor noggrannhet och taktiska överväganden. Ett litet fel kan lätt leda till kostnader om flera årshyror eller mer. Att anlita rätt kompetens är ofta lönsamt redan på kort sikt.

Advokatfirman Arxis har lång erfarenhet av kommersiell lokalhyresrätt och hanterar allt från små, enkla lokaler till stora komplexa förhyrningar om flera tusen kvadratmeter, med detaljerade krav på hyresgästsanpassningar, m.m.

Nedan följer exempel på tjänster som Advokatfirman Arxis tillhandahåller, och självklart finns det fler. Fråga gärna!

– Förhandling och upprättande av lokalhyresavtal
– Uppsägningar för villkorsändringar och avflyttning
– Skador och begränsningar i möjligheten att använda lokalerna
– Ersättningar vid ombyggnad och reparation
– Ombud i tvister i domstolar och hyresnämnder

Advokatfirman Arxis arrangerar också kurser.