Offentlig upphandling

Advokatfirman Arxis är biträder vid frågor gällande offentlig upphandling, exempelvis rådgivning vid upprättande av anbud och som ombud vid överprövning av tilldelningsbeslut.

Liksom i många andra situationer som en anbudsgivare ställs inför, är det inte bara juridiska ställningstaganden som avgör hur en fråga skall hanteras. Vid offentlig upphandling finns många taktiska och formella överväganden att göra som är nödvändiga för framgång.